SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1968/1969

1. ADAMLJE Zlata 16. NOVAK Klara
2. BANDELJ Vladimir 17. OVEN Jože
3. BREGAR Eva 18. PIVEC Ida
4. BREGAR Marjeta 19. PRAZNIK Anica
5. DROLE Vojko 20. PUŠLAR Milena
6. FAJDIGA Anica 21. SLAK Alojzija
7. GLAVIČ Jože 22. STRMOLE Alojzija
8. GOREC Andrej 23. STRMOLE Anica
9. GRČMAN Rozalija 24. STRMOLE Vlasta
10.GRMOVŠEK Frančiška 25. ŠEME Marjeta
11.HABJAN Staša 26. ŠIŠKA Darinka
12.KAHNE Ana 27. ŠONC Vlasta
13.KASTELIC Janko 28. URŠIČ Marija
14. KOS Jelka 29. ŽUČKO Radojka
15. KOŠAK Pavla