SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1967/1968

1. ADAMLJE Olga 17. MESTNIK Jože
2. ANŽLOVAR Dušan 18. MIŠMAŠ Anica
3. BRČAN Ema 19. MIŠMAŠ Marija
4. BRČAN Vida 20. PRAZNIK Anton
5. BREGAR Karel 21. PUŠL Lado
6. ČABAŠEK Franc 22. RADELJ Jože
7. ERČULJ Frančišek 23. STRMOLE Marjan
8. JAKOŠ Franc 24. ŠAJN Štefka
9. KAHNE Peter 25. ŠTIGLIC Ivan
10.KASTANETO Marija 26. TRPIN Marija
11.KLEMENČIČ Vera 27. ZADEL Vida
12. KRALJ Marija 28. ZAJC Anica
13. KRALJ Rafael 29. ZAKRAJŠEK Cvetka
14. KRŽE Mojca 30. ZUPANC Irena
15. KUMAR Cvetka 31.ZUPANČIČ Jožica
16. LAMPRET Jernej