SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1966/1967

1. ADAMLJE Jožica 18. PENCA Tjaša
2. CANKAR Slavko 19. PERKO Ivan
3. ERJAVEC Marija 20. PODOBNIK Silvo
4. FAJDIGA Milka 21. PUŠ Janez
5. GLOBOKAR Marija 22. SKUBIC Mihael
6. GOREC Metka 23. SMOLEJ Karolina
7. GRABLOVEC Milka 24. VRHOVEC Milan
8. HRIBAR Marija 25. ZABUKOVEC Marija
9. KADUNC Franc 26. ZAJC Anica
10.KARLINGER Marinka 27. ZAJC Metka
11. KASTELIC Ivanka 28. ZAVIRŠEK Majda
12. KAVŠEK ALojz 29. ZRNEC Marija
13. LAMPRET Tatjana 30. ZUPANČIČ Franc
14. LOKAR Jožica 31. ZUPANČIČ Jožica
15. MIKLAVČIČ Jože 32. ZUPANČIČ Rozalija
16. MIKLAVČIČ Peter 33. ZUPANČIČ Sonja
17. NOSE Jože 34. ŽGAJNAR Mira