SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1965/1966

1. BREGAR Apolonija 13. MIKLAVČIČ Karolina
2. ERJAVEC Pavel 14. MIŠMAŠ Marija - Magdalena
3. FLORJANČIČ Marija 15. MURN Janez
4. GROZNIK Ignac 16. NADRAH Valerija
5. KASTELIC Jože ml. 17. NOVAK Anton
6. KASTELIC Jože st. 18. PLANKAR Štefan
7. KLEMENČIČ Janez 19. SMOLIČ Stanislav
8.KOPRIVEC Ivanka 20. Šeme Tončka
9. KOVAČIČ Jože 21. ŠTEH Vinko
10.KOVAČIČ Sonja 22. TRONTELJ Verona
11.MANDELJ Franc 23. ZAJC Jožefa
12.MEDVED Janez 24. ZUPANČIČ Ida