SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1964/1965

Vabilo za 50. obletnico mature

Galerija slik

1. ARKO Marija 17. KRAŠOVEC Božidar
2. AUBREHT Nikolaja 18. LAVRIH Vid
3. BAŠAR Franc 19. LOKAR Marija
4. BAVDEŽ Branko 20. LUKANČIČ Valerija
5. BREGAR Alenka 21. MIKLAVČIČ Ivana
6. FINK Marinka 22. OSTANEK Janez
7. FORTUNA Olga 23. PODOBNIK Jožefa
8. GOVEKAR Milena 24. PUŠ Marija
9. GRDEN Marija 25. PUŠLAR Jože
10.HRIBAR Alojzija 26. SADAR Jože
11.JERLAH Nataša 27. STRMOLE Jožefa
12.JERŠIN Alojz 28. ZAJC Jožefa
13.KASTELIC Janez 29. ZAJC Marija
14.KASTELIC Jože 30. ŽAGAR Ivanka
15.KOCJANČIČ Tatjana 31.ŽAGAR Marija
16.KRALJ Franc 32. ŽAGAR Vida