SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1961/1962

1. HREN Jožefa 12. MIKLAVČIČ Jožefa
2. FORTUNA Štefan 13. MIŠMAŠ Jožefa
3. JAKOŠ Iva 14. MLAKAR Marija
4. KADUNC Marija 15. PODOBNIK Peter
5. KASTELIC Štefka 16. ŠEME Janez
6. KASTELIC Jožefa 17. ŠEPEC Anton
7. KASTELIC Marija 18. TRONTELJ Terezija
8. KOLEŠA Alojz 19. VRHOVEC Janez
9. MEDVED Alojz 20. ZAJC Cirila
10.MEDVED Vida 21. ŽITNIK Nada
11.MERLAK Martin