SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1960/1961

1. BREGAR Alojz 12. PIŠKUR Anton
2. BUBENIČEK Jaroslava 13. PUŠL Ana
3. DREMELJ Janez 14. PUŠLAR Janez
4. ERJAVEC Vida 15. ROGELJ Ana
5. GLOBOKAR Cveta 16. ŠEME Uršula
6. KASTELIC Ana 17. ŠKUFCA Franc
7. KOŠAK Andrej 18. ŠUŠTERŠIČ Jožefa
8. KOTAR Marjan 19. VIDMAR Štefan
9. LAMPRET Milan 20. ZAMAN Ivana
10.MIRTIČ Irma 21. ZRIMŠEK Zofija
11. NOVLJAN Amalija