SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1958/1959

1. ANŽLOVAR Ana 11. MARN Jožefa
2. ARKO Bernarda 12. NADRAH Jože
3. BOKAVŠEK Marija 13. NOVAKOVIČ Jurij
4. BRČAN Franc 14. OVEN Karel
5. ČOŽ Ivan 15. PERKO Ana
6. ERJAVEC Frančiška 16. PERKO Marija
7. JELETIČ Breda 17. RAJGELJ Anton
8. KAVŠEK Aleksander 18. ŠKUFCA Danijela
9. KOSTEN Ljudomila 19. ZUPANČIČ Janez
10. LAVRIČ Franc