Šolsko leto 1956/1957Seznam dijakov

1. BAVDEK Viljem 17. KOVAČIČ Ivan
2. BREZOVEC Stanislava 18. LOKAR Jože
3. CEGLAR Marjeta 19. MARIN Anton
4. ČANDEK Alojz 20. MIKLAVČIČ Ana
5. GABRIJEL Alojz 21. MIKLAVČIČ Ivana
6. GABRIJEL Pavla 22. MUHIČ Alojz
7. GALE Frančišek 23. NADRAH Frančišek
8. GRDEN Veronika 24. OGRINC Emil
9. GROZNIK Pavel 25. OMAN Leopold
10.GROZNIK Stanislav 26. PUŠ Drago
11.GRUM Marija 27. STRAJNAR Marija
12.KLANČAR Marija 28. ŠINKOVEC Ana
13.KOCJANČIČ Jože 29. ŠUŠTAR Slavka
14.KOSTEN Stanislava 30. TOMC Stanislav
15.KOŠMRLJ Peter 31. ZALETEL Roza
16.KOVAČIČ Ignac 32. ZUPANČIČ Janez