SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1955/1956

1. AUERSPERGER Draga 16. MIKLIČ Jožefa
2. BREGAR Lovro 17. MIKLIČ Jože
3. ČANDEK Jože 18. PUŠ Karel
4. GERDEN Anton 19. PUŠLJAR Bernarda
5. GLAVIČ Valentina 20. REBOLJ Janez
6. GOLOB Anton 21. REDEK Terezija
7. GROZNIK Terezija 22. SKUBIC Angela
8. HAUBRIHT Eva 23. STRAH Milan
9. KADUNC Nada 24. STRMOLE Jože
10.KEK Vida 25. STROJAN Milan
11.KOŠČAK Stanislava 26. VRHOVEC Terezija
12.KOTAR Drago 27. ZAJC Janez
13.KRAVCAR Ignacij 28. ZUPANČIČ Franc
14. MARIN Angela 29. ZUPANČIČ Robert
15.MEHLE Ana