SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Šolsko leto 1954/1955

1. GLAVAN Frančiška 10.PRIJATELJ Mihael
2. JAMNIK Marija 11.RUS Franc
3. KLANČAR Franc 12.ŠTANGAR Jože
4. KOPOREC Alojz 13.TOMLJE Valentina
5. KOVAČ Božidar 14.VELIŠČEK Vlasta
6. LAVRIH Ana 15.ZADEL Marija
7. MERZELJ Ciril 16.ZUPANČIČ Anton
8. MIKUŽ Janez 17.ŠLAJPAH Draga
9. PLOT Mihael