Maturanti l. 2001

1. Anžlovar Andreja
2. Anžlovar Vera
3. Bajc Jasna
4. Barle Benjamin
5. Blatnik Jaka
6. Bobnar Brigita
7. Bukovec Miloja
8. Bukovec Nina
9. Butkovič Petra
10. Cvetkovič Matevž
11. Cvitkovič Matic
12. Dornik Jasna
13. Erčulj Matic
14. Erjavec Gregor
15. Erjavec Tina
16. Erjavec Urh
17. Femec Barbara
18. Ferlin Nina
19. Gorše Mihael
20. Grabljevec Sabina
21. Gregorič Maja
22. Groznik Aljana
23. Hočevar Matej
24. Hrovat Robert
25. Ilovar Tina
26. Ivanec Andrej
27. Ivanjko Maja
28. Jančar Jožica
29. Jarm Simon
30. Jefim Suzana
31. Jurglič Uroš
32. Kahne Anita
33. Karmen Uhan
34. Kastelic Jelka
35. Kastelic Silvo
36. Kastelic Simona
37. Kastelic Vesna
38. Klemenčič Maja
39. Klovar Jasmina
40. Kocjančič Maja
41. Kocjančič Tadeja
42. Kopač Rozalija
43. Kovačič Jure
44. Kozlevčar Vesna
45. Koželj Maja
46. Kralj Borut
47. Kum Tanja
48. Lampret Tadeja
49. Leban Žiga
50. Ličen Janez
51. Lipoglavšek Aljaž
52. Logar Maruša
53. Longar Mateja
54. Lugarič Ksenja
55. Mandelj Marko
56. Maver Darja
57. Meglič Boris
58. Mencin Mateja
59. Mencin Miha
60. Mežnar Tanja
61. Miklič Dejan
62. Mikljič Gašper
63. Nives Nose Nana
64. Novak Edita
65. Ostanek Jana
66. Oven Mojca
67. Pečelin Nadja
68. Pejović Daniel
69. Pelc Tanja
70. Petek Urška
71. Podobnik Urša
72. Podržaj Andreja
73. Povhe Maja
74. Prpar Nevenka
75. Pungerčar Tadeja
76. Pust Marko
77. Ramovš Mira
78. Ramovš Tomaž
79. Ratajec Urška
80. Rovanšek Maja
81. Rozman Andreja
82. Senica Saša
83. Sever Staša
84. Sinjur Jure
85. Skerbiš Uroš
86. Skubic Mateja
87. Smole Matjaž
88. Stare Maja
89. Stepic Neva
90. Strmole Žiga
91. Šavelj Nejc
92. Šeme Marija
93. Štepec Petra
94. Tkavc Boštjan
95. Todorovski Nina
96. Vagaja Tomislav
97. Velečič Maja
98. Vesel Nataša
99. Volk Urška
100. Zajec Petra
101. Zajec Urška Barbara
102. Zakrajšek Janez
103. Zelko Tanja
104. Zupančič Ana
105. Zupančič Irena
106. Zupančič Maja
107. Žnidaršič Maja