GEOGRAFIJA EVROPE
        FLORA
    PODNEBJE
  oceansko
  prehodno
  sredozemsko
  mrzlo
  celinsko
    VODOVJE
    GOROVJE

#SREDOZEMSKO podnebje:

--območja:

obala Sredozemskega morja

--opis:

Poletje je jasno in suho.zime pa so mile a vlažne.Zahodna območja imajo več padavin kot vzhodna