EKONOMSKA ŠOLA KRANJ  
     
  EKONOMSKA GIMNAZIJA
Kidričeva 65, Kranj
059 - 093 - 340

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
C. Staneta Žagarja 33, Kranj
04 - 20 10 620

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
C. Staneta Žagarja 33, Kranj

04 - 20 10 620