P R I M O Ž       T R U B A R

(1508, Raščica pri Velikih Laščah – 1586, Derendingen)

Povzetek:

+ Šolanje na Reki, v Salzburgu.
+ Nadaljevanje študija v Trstu pri tržaškem škofu Bonomu.
+ Bonomo Trubarja posveti za duhovnika.
+ Pri Bonomu se Trubar seznani z deli Erazma Roterdamskega in Jeana Calvina.
+ Trubar pridigar v Laškem, nato v Ljubljani.
+ Trubar ponovno v Trstu; postane Bonomov tajnik.
+ Trubar ljubljanski kanonik, škof Tekstor ga prežene v pregnanstvo.
+ L. 1561 Trubar v Urachu ustanovi biblijski zavod (= slovenska, hrvaška in cirilska tiskarna).
+ Trubar ponovno v Ljubljani kot superintendent = nadzornik cerkvene občine, prvi pridigar.
+ L. 1565 ponovno zbeži v Nemčijo (Lauffen, Derendingen).
+ Umre v Derendingu l. 1584. Tam je tudi pokopan.


Nazaj  Kazalo