JURIJ DALMATIN
(ok. 1547 v Krškem  -  1589 v Ljubljani)
 

Slovenski protestant, pisec, pesnik in prevajalec.

Šolal se je pri Adamu Bohoriču v Krškem, študiral v Babenhausnu in Tuebingenu. Zanj je skrbel in ga vzpodbujal P. Trubar. Slovstveno dejavnost je začel s cerkvenimi pesmimi, ki so izšle v Trubarjevih pesmaricah. 

Najbolj znan je kot prevajalec svetega pisma v slovenščino (BIBLIA, TU JE VSE SVETU PISMU STARIGA INU NOVIGA TESTAMENTA, 1584). Knjiga je bila sprva tiskana v Mandelčevi tiskarni v Ljubljani, po prepovedi tiska pa so jo natisnili v Wittenbergu in jo k nam skrivoma prepeljali v sodih.

Dalmatinov prevod vsebuje nemško posvetilo, slovenski predgovor in teološki ter jezikovni register, ki nadaljuje Trubarjevo jezikovno smer.
V prevodu, ki ga je avtor marsikje slogovno predelal, je razvidno, da je Dalmatin izredno stilistično iznajdljiv.
 
 

(prirejeno po Velikem splošnem leksikonu DZS, Ljubljana 1995, druga knjiga, str.747)
 Nazaj | Kazalo