PLOŠČINA TRIKOTNIKA
Home Up KOTNE FUNKCIJE IZREKI PLOŠČINA TRIKOTNIKA PODOBNOST TRIKOTNIKOV SKLADNOST TRIKOTNIKOV ZNAMENITE TOCKE VRSTE TRIKOTNIKOV OSNOVNI POJMI

 

 

 Načrtan je poljuben paralelogram. Kot veš sta obrazca za izračun njegove ploščine:

 S = a . va  ali  S =  b . vb

kjer je a oziroma b stranica paralelograma, va in vb pa pripadajoči višini. 

Ploščina paralelograma je enaka ploščini pravokotnika

 

 

 

 

                                                                                S = a . va

 Ker je ploščina trikotnika enaka polovici ploščine paralelograma sta obrazca za ploščino trikotnika S =    in   S =    (Glej ploščina paralelograma!)

 

Ploščino trikotnika izračunaš tako ,da stranico trikotnika pomnožiš s pripadajočo višino in produkt deliš z 2.

 

S = a . va/2      S = b . vb/2     S = c .vc/2

 Če vpelješ še kotne funkcije, potem je:

S =                                    S =                           S =

in    vc = b. sin a     in           va = c . sin b         in       vb = a . sin g

 Iz tega sledi, da je:

 

                                                          

 

 

 

 

 

Ploščina trikotnika je:

             

 

 POGLEJ ŠE HERONOV OBRAZEC