VPRAŠANJA IN ODGOVORI Na prejšnjo stran Na dno te strani

Na tej strani je 25 vprašanj in več kot sto odgovorov.

Najprej pa izpolnite okenca s podatki. Dobro si preberite, katere podatke in kako jih morate vpisati. V primeru, da podatkov ne boste pravilno izpolnili, se bodo mogoče tik pred koncem zbrisale vse že označene rešitve.
Če je pri enem računalniku samo en učenec, pusti okenci za vpis podatkov drugega učenca prazni.

Učenec: Ime:                              Priimek:
Vnesi datum (s številko, brez pike):
Dan:       Mesec (vpiši številko):         Leto: 
Ime šole: O Š   Kraj:
Razred:  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 
Predmet: 
Če ste vpisali podatke, se lotite vprašanj in odgovorov. Če jih še niste vpisali, jih hitro vpišite.
V nadaljevanju najprej pazljivo preberite vsako vprašanje. Nekatera so zavito postavljena.
Pravilni odgovori na posamezno vprašanje so lahko vsi, lahko ni nobeden, lahko sta eden, dva, . . ..
1. Kateri izmed naštetih so porabniki električnega toka ?
A   akumulator
B   baterija
C   radio
D   sveča
E   sončna celica
F   baterijska svetilka
2. Kateri izmed naštetih so viri električnega toka ?
A   akumulator
B   žarnica za baterijo
C   baterija
D   dinamo pri kolesu
E   elektromotor
F   sončni kolektor
3. Kaj je značilno za porabnike električnega toka ?
A   Vedno morata biti povezana dva porabnika skupaj.
B   Če električni krog ni sklenjen, skozi porabnik ne teče električni tok.
C   Če skozi elektromotor ne teče električni tok, elektromotor ne deluje.
D   Porabnik med svojim delovanjem proizvaja električni tok.
E   Porabniki so naprave za merjenje porabe električnega toka
F   Porabniki za svoje delovanje rabijo električni tok.
4. Kateri izmed naslednjih virov električnega toka daje najnižjo napetost ?
A   ploščata baterija
B   akumulator
C   dinamo pri kolesu
D   elektr. omrežje 220V
E  daljnovodi
F  dinamo pri mopedu
5. Kateri električni tok je nevaren in lahko povzroči ob nepravilni uporabi poškodbe in celo smrt ?
A   električni tok iz javnega omrežja (električna napetost 230 V)
B   električni tok iz avtomobilskega akumulatorja
C   električni tok z napetostjo nad 24 V
D   električni tok iz traktorskega akumulatorja
E   električni tok v daljnovodih med transformatorskimi postajami
F   električni tok za električno peč v kopalnici
6. Označi pravilne trditve (če so) v zvezi z varnostjo električnega toka.
A   Električni tok napetosti nad 24 V ni nevaren.
B   Električni tok visoke napetosti lahko povzroči opekline.
C   Električni tok iz omrežja 230 V nas lahko strese, ne more nas pa ubiti.
D   Električni tok iz traktorskega akumulatorja nas lahko ubije.
E   Električni tok iz traktorskega akumulatorja lahko ob nepazljivosti v primeru kratkega stika zažge traktor.
F   Kratek stik na električni napeljavi lahko povzroči požar.
7. Kaj je značilno za električne izolatorje?
A   Električni izolatorji dobro prevajajo električni tok.
B   Električni izolatorji tok v eno smer prevajajo, v eno pa ne.
C   Električni izolatorji so električne naprave, ki za svoje delovanje rabijo električni tok majhne napetosti.
D   Izolatorji so snovi, ki zelo slabo prevajajo električni tok (ga skoraj ne prevajajo).
E   Izolator je skupno ime za različne vrste žic.
F   Do izolatorja lahko pride električni tok, skozi izolator pa ne more steči, ker po keramiki ali po umetni masi bakelit in po drugih izolacijskih materialih električni tok zelo nerad teče.
8. Katere snovi so prevodniki električnega toka ?
A   guma
B   moker les
C   kovine
D   umetne snovi
E   steklo
F   nekatere tekočine, npr. raztopine vode in soli, žveplena kislina, nekatere druge kisline
9. Kaj velja za električne prevodnike ?
A   Električne prevodnike uporabljamo kot zaščito pred električnim tokom
B   Električni prevodniki so vrvi iz umetne mase, obdane z gumo.
C   Električni prevodniki v eno stran tok dobro prevajajo, v drugo pa slabo.
D   Značilni električni prevodniki so kovine.
E   Značilni električni prevodniki so kovine in umetne mase.
F   Značilni električni prevodniki so npr. raztopina soli v vodi (tekočina) in kovine.
10. Kaj velja za električne vodnike ?
A   Električni vodniki za daljnovode so pletene vrvi iz močne umetne mase
B   Električni vodniki so deli električnih napeljav.
C   Električni vodniki so lahko iz bakra.
D   Električni vodnik je pogosto z umetno maso obdana žica.
E   Električni vodniki so navadno izolirani z izolacijsko plastjo iz kovine.
F   Električni vodniki so lahko napeljani po zraku, pod zemljo, pod morjem, v stenah, v stropih.
11. Kaj velja za električni krog ?
A   Pod tem izrazom si predstavljamo žarnice, ki so največkrat okrogle ali elipsaste oblike.
B   Z izrazom električni krog si predstavljamo povezavo virov električnega toka s porabniki električnega toka. Povezava je običajno izvedena z vodniki.
C   Električni krog je najboljši prevodnik električnega toka, če so vodniki iz gume.
D   Če električni krog ni sklenjen, električni tok ne teče.
E   V električni krog so vključeni različni viri električnega toka, ne smejo pa biti vanj vključeni električni porabniki.
F   Električni krogi so navadno elipsaste oblike rdeče barve.
12. (Označi pravilne odgovore, če so): Električni krog ni sklenjen, če:
A   če s kleščami ali z nožem odstranimo izolacijo vodnika.
B   če zaradi rje ni stika med baterijo in žico, ki vodi do žarnice.
C   če je žica pravilno priključena, vendar ni izolirana.
D   če je pregorela svetilna nitka v žarnici
E   če je žica pravilno zvezana, žica je pa iz jekla.
F   če je izklopljeno stikalo prekinilo električni krog
Na začetek te strani Na dno te strani
13. Kaj je električna shema ? (Označi pravilne odgovore)
A   Električna shema je posebna vrsta električnih porabnikov.
B   Električna shema je poenostavljen način risanja električnih napeljav.
C   Električna shema je risanje električnih napeljav s simboli.
D   Električna shema je računalniška risba turbine v hidroelektrarni.
E   Električna shema je načrt predmeta v pravokotni projekciji.
F   Električna shema je drug izraz za izolatorje električnega toka.
14. (Označi pravilne trditve): Če žarnica v baterijski svetilki ne gori, je možnih več vzrokov:
A   Žarnica je pregorela.
B   Žarnica je dobra, vendar je prekinjen električni krog.
C   Električni krog ni sklenjen zaradi slabega stika med žarnico in baterijo.
D   Baterijski vložek je še zavit v papir ali v PVC folijo in ni stika z žarnico.
E   Baterijski vložek je "prazen" in ne daje več napetosti, ker ni med poloma več razlike med električnih potencialih.
F   Stikalo baterije ni sklenilo električnega kroga.
15. Čemu služi v električnem krogu običajna keramična hišna električna varovalka s kovinsko nitko ? (Označi pravilne odgovore, če so)
A   Če ima električni tok previsoko napetost, varovalka napetost zmanjša na polovič,no velikost.
B   Če ima električni tok prenizko napetost, varovalka napetost poviša.
C   Varovalka izboljša kontakte (stike) v električnem krogu.
D   Varovalka v določenih primerih prekine električni krog.
E   Žička v varovalki se v primeru prevelikega električnega toka stopi in s tem prekine električni krog.
F   Varovalka ščiti naprave in ljudi in napeljavo pred prevelikim električnim tokom.
16. Kakšna naprava je stikalo? (Označi pravilne trditve)
A   Stikalo je naprava, ki povzroči, da je električni krog v bateriji sklenjen.
B   Stikalo prekinja električni krog.
C   S stikalom vklapljamo ali izklapljamo električne porabnike.
D   Stikala ne smemo dati med vir in porabnik električnega toka.
E   Vsi deli stikala morajo biti iz neprevodnih materialov, da nas pri vklapljanju ne ubije električni tok.
F   Stikalo služi za prekinitev ali dovod toka do porabnika.
17. Trditve o varnem (nevarnem) delu z električnim tokom: (Označi pravilne odgovore, če so)
A   Električna napetost do 1,5 V je lahko nevarna za okvaro električnih aparatov, zato pred priključitvijo naprave preverimo, kakšno električno napetost rabi aparat za pravilno delo.
B   Električna napetost do 24 V za ljudi ni nevarna.
C   Električna napetost do 24 V za različne električne aparate ni nevarna ne glede na to, za kakšno električno napetost so aparati izdelani.
D   Električna napetost 230V (hišna napeljava) nas lahko le strese, lahko pa nas tudi ubije.
E   Če nas le strese, je napetost električnega toka manjša od 24 V.
F   Električni tok napetosti nad 24 V lahko v človeškem telesu povzroči okvare celic, lahko pa tudi nepravilno delovanje srca.
18. Izmed naštetih materialov označite izolatorje električnega toka ?
A   aluminij
B   kamen
C   jeklo
D   raztopina soli v vodi
E   porcelan
F   papir
19. Kaj je značilno za električne vodnike? (Označi pravilne odgovore, če so)
A   Žice daljnovodov niso izolirane.
B   Najboljši električni vodniki so v celoti izdelani iz materialov, ki so električni izolatorji.
C   Vodniki iz keramike bolje prevajajo električni tok kot vodniki iz svinca.
D   Vodniki so pogosto izolirani s plastjo prozornega laka okoli žice.
E   Vodniki so pogosto izolirani z eno ali več plastmi gume ali umetne mase.
F   Vodniki na daljnovodih so na stebre pritrjeni s pomočjo izolatorjev iz keramike ali porcelana.
20.Označite tisto napravo (mogoče jih je več), ki daje najvišjo napetost električnega toka.
A   ploščata baterija
B   električni ventilator
C   okrogla baterija
D   baterija za ročno uro
E   dinamo pri kolesu
F   televizijska antena
21. Za zaporedno vezavo porabnikov velja naslednje: (Označi pravilne odgovore)
A   Če pregori ena žarnica ali kateri drug porabnik, ostale žarnice ne prenehajo svetiti.
B   Vsi zaporedno vezani porabniki so vključeni v isti električni krog.
C   Vsak zaporedno vezani porabnik ima za vklop in izklop svoje stikalo.
D   Če s stikalom kjerkoli v električnem krogu prekinemo električni krog, vedno bo nehala svetiti le ena žarnica.
E   V električni shemi so zaporedno vezani porabniki narisani drug za drugim.
F   Značilni primer zaporedne vezave je vezava varovalke pred različnimi porabniki.
22. Za vzporedno vezavo porabnikov veljajo naslednje trditve (Označi pravilne trditve):
A   Vsak porabnik je povezan z virom napetosti z lastnim električnim krogom.
B   Vzporedno so vezane tudi luči in drugi porabniki v stanovanju.
C   Vzporedno so vezane žarnice na novoletni jelki.
D   Pri vzporedni vezavi porabnikov je električnih krogov toliko, kolikor je porabnikov.
E   Če pregori ena žarnica, prenehajo svetiti tudi ostale žarnice.
F   Pri vzporedni vezavi porabnikov ima lahko vsak porabnik svoje stikalo.
23. Kaj velja za naslednjo sliko: (Označi pravilne odgovore)
A   Električna shema prikazuje tri žarnice v treh ločenih električnih krogih.
B   Slika prikazuje tri vzporedno vezane žarnice
C   Vsaka žarnica ima svoj vir napetosti.
D   Čeprav je ena žarnica pregorela, preostali žarnici svetita še naprej .
E   V električni shemi so narisani trije vzporedno vezani porabniki električnega toka.
F   V električni shemi je vidno stikalo, ki vklaplja posamezno žarnico.
24. Za shemo na sliki veljajo naslednje trditve (Označi pravilne trditve):
A   Slika prikazuje načrt napeljave v pravokotni projekciji.
B   Poleg elektromotorja je v električnem krogu še žarnica.
C   V električnem krogu je tudi stikalo.
D   Stikalo na sliki je namenjeno prižiganju in ugašanju žarnice.
E   Isto stikalo vklaplja oba porabnika.
F   Varovalka je namenjena vklapljanju in izklapljanju žarnice.
25. Kaj velja za naslednjo sliko: (Označi pravilne odgovore)
A   Na sprednji strani semaforja so tri vzporedno vezane žarnice.
B   Če pregori ena žarnica, tudi preostali dve nehata svetiti.
C   Vse tri zarnice so povezane v isti električni krog.
D   Če ena od treh žarnic pregori, drugi dve žarnici zaradi tega svetita z večjo močjo.
E   Tudi če dve žarnici pregorita, tretja žarnica še vedno sveti
F   Vsaka od treh žarnic je v posebnem električnem krogu.
Na začetek te strani Na dno te strani
Na tej strani je 25 vprašanj. Če ste reševali po vrsti, ste poiskali odgovore že na vsa vprašanja. Lahko tudi še kaj popravite ali spremenite.
Še imate čas, da izpolnite okenca s podatki. Dobro si preberite, katere podatke in kako jih morate vpisati. V primeru, da podatkov ne boste pravilno izpolnili, se bodo mogoče zbrisale vse označene rešitve. Poleg tega tudi ne boste zvedeli pravilnih odgovorov in števila točk, ki ste jih vi dosegli pri reševanju.


TOČKE     ODSTOTKI   Pravilni odgovori:

In tako ste prišli do konca spletnih strani o elektriki.
 
Na prejšnjo stran Na začetek te strani