Pridržujemo si pravice spremembe jedilnika
glede na ponudbo dobaviteljev in nepredvidene aktivnosti v šoli!

OŠ Janka Modra
Dol pri Ljubljani

JEDILNIKI

OŠ Janka Modra

PŠ Dolsko

PŠ Senožeti