Franciscejski kataster katastrske občine Rakitnik iz leta 1823

Za povečavo vasi klikni na njeno območje na sliki !

(Skenogrami starih katastrskih načrtov se nahajajo na internetni strani Arhiv Slovenije)