To learn more about houseleeks, you must visit:

Dumont, G.: Sempervivophilia, http://www.multimania.com/gdumont (1999)

References:

Abram, V. / Donko, M.: Tentative Identification of Polyphenols in Sempervivum tectorum and Assessment of the Antimicrobial Activity of Sempervivum L.. Agric. Food Chem. 47(1999), p 485 - 489..

Blazovics, A. / Feher, J.: Liver Protecting and lipid lowering effects of Sempervivum tectorum extract in the rat. Phytotherapy Research, 7(1993), p. 98 - 100.

Cushman, J. C. / Bohnert, H. J.: Molecular genetics of crassulacean acid metabolism. Plant Physiol., 113 (1997), p. 667 - 676.

Donko, M.: Antimikrobna aktivnost netreska. Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniska fakulteta, Oddelek za zivilstvo, (1995)

Donko, M.: Fenolaze v netreskih (Sempervivum L.). Magistrsko delo. Ljubljana. Biotehniska fakulteta, Oddelek za zivilstvo, (1998)

Hegnauer, R.: Chemotaxonomie der Pflanzen. Vol. 3. Basel, Birkhäuser (1964), p. 572 - 584.

Hegnauer, R.: Chemotaxonomie der Pflanzen. Vol. 8. Basel, Birkhäuser (1989), p. 342 - 349.

Jogan, N.: Botanicni presenecenji iz okolice Crne na Koroskem, Proteus 4/56, Ljubljana (1993), p. 142 - 145.

Kays, S. J.: Postharvest physiology of perishable plant products. New York, AVI Book, Van Nostrand Reinhold (1991), p. 210 - 228.

Kustrak, D. / Volenec, M.: Sempervivum vrste porodice Crassulaceae. 1. dio. Botanicki podaci. Farmaceutski glasnik, 1/48 (1992), p. 1 - 12.

Nychas, G. J. E.: Natural antimicrobials from plants. V: New Methods of Food Preservation, Gould, G. W. ed., London, Blackie Academic & Professional, 1995, p. 59 - 89.

Martincic, A.  / Susnik, F.: Mala flora Slovenije, Cankarjeva zalozba, Ljubljana (1969), p. 112.

Martincic, A. et al.: Mala flora Slovenije, Tehniška zalozba Slovenije, Ljubljana (1999) p. 202.

Petauer, T.: Leksikon rastlinskih bogastev, Tehniška zalozba Slovenije, Ljubljana (1993), p. 684.

Pilon-Smits, E. A. H. / Hart, H. / Van Brederode, J.: Seasonal variation of phosphoenolpyruvate carboxylase specific activity in fifteen species exhibiting facultative or obligate crassulacean acid metabolism. J. Plant Physiol., 138 (1991), p. 581 - 586.

Piskac, S.: Cuvarkuca, Kaktus 3/7, Vjesnik sekcije kaktusara, Zagreb (1988), p. 6,7.

Prelec, M.: Netreski na nasih tleh, Kaktusi in druge socnice 3/18, Drustvo prijateljev kaktej Slovenije, Ljubljana (1989), p. 12 - 14.

Speirs, D. C.: Endophyllum sempervivi,  The Sempervivum Society Journal 10/2, (1979), p. 57-62

Strgar, V.: Sempervivum juvanii Strgar spec. nova, Bioloski vestnik 19, Ljubljana, (1971),  p. 83 - 91.

Strgar, V.: Sempervivum juvanii Strgar spec. nova, Kaktusi in druge socnice 1/14, Drustvo prijateljev kaktej Slovenije,  Ljubljana (1985), p. 6.

Strgar, V.: O juvanovem netresku in se kaj, Kaktusi in druge socnice 1/14, Drustvo prijateljev kaktej Slovenije, Ljubljana (1985) p. 4 - 6.

Vidmajer, J.: Zelisca, caji in kozmetika. Ljubljana, Cankarjeva zalozba Ljubljana (1980), p. 144 - 145.

Stimac. J.: Sempervivum - cuvarkuca, Kaktus 2/8, vjesnik sekcije kaktusara, Zagreb (1989), p. 3 - 5.

Tutin, T. G. et al.: Flora Europaea, Second edition, Cambridge University Press (1990), p. 425 - 429.

Vardjan, F.: Kaj cveti in zeleni v oknu in v sobi III, Centralni zavod za napredek gospodinjstva, Ljubljana (1964), p.  84 - 87

Vardjan, F.: Nov netresk. Moj mali svet, 1/V, Kmecki glas, Ljubljana (1973), p. 3, 4.

Volenec, M.:  Sempervivum vrste porodice Crassulaceae. 3. dio. Biokemijski procesi i kemizam. Farmaceutski glasnik, 48(1992)3, p.   61 - 71.

Webster, D.:  Phenolic compounds. V: Encyclopedia of Food science, Food technology and Nutrition. Vol 6. New York, Academic press (1993), p. 3548 - 3553.

Willfort, R.: Zdravilne rastline in njih uporaba. Maribor, Zalozba obzorja Maribor (1978), p. 204 - 205.

Winter, K. / Smith, J. A. C.: An introduction to crassulacean acid metabolism. Biochemical principles and ecological diversity. V: Crassulacean acid metabolism. Biochemistry, ecophysiology and evolution. Winter, K. ed. / Smith, J. A. C. ed. Berlin, Springer-Verlag (1996), p. 1-13, 350-352.

Wraber, T.: Sto znamenitih rastlin na Slovenskem, Presernova druzba Ljubljana (1990), p. 210.