Sarracenia purpurea

sar18a.jpg (20171 bytes) sar35.jpg (17136 bytes) sar36.jpg (7287 bytes)

ZDA, Kanada. -30 do + 30 °C. Šotni mah.