Moja slika

Rojen sem leta 1973 v Slovenj Gradcu (mestu miru). Že od rojstva prebivam v manjšem kraju v njegovi okolici imenovanem Sele.

Zase lahko trdim, da je moje življenje že od samega rojstva povezano s šolo. Rodil sem se namreč učitelju in kuharici, ki sta si na začetku svoje skupne poti uredila stanovanje v šolski zgradbi. Na ta način sem imel priložnost začutiti in doživeti šolski utrip,
ko še nisem bil šoloobvezen.

Prava zanimivost je, da sem prva štiri leta svojega osnovnošolskega šolanja opravil v isti zgradbi, v kateri sem tudi živel. Nato me je osnovnošolska pot za eno leto vodila v podružnično šolo Pameče in nato še tri leta na centralno šolo, takratno OŠ Franja Vrunča Slovenj Gradec, današnjo Prvo OŠ Slovenj Gradec(slika).

Srednjo šolo sem obiskoval na takratni SŠTNPU (Srednja šola tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve), današnji Gimnaziji Ravne(slika). Izbral sem seveda Pedagoško usmeritev.

Fakultetno izobraževanje me je popeljalo v Maribor na tamkajšno Pedagoško fakulteto (slika), kjer sem se vpisal na smer Matematika-Fizika in na tej smeri sem tudi uspešno diplomiral leta 2000. Moja željena smer ob vpisu na fakulteto je bila sicer smer računalništvo, vendar ta smer ob mojem vpisu še ni bila na voljo. Kljub temu sem svoj prosti čas in zanimanje že med študijem posvetil računalništvu. Zato ni čudno, da je vsaka moja seminarska naloga in tudi diplomska seminarska ter sama diplomska naloga temeljila na računalništvu.

Moja prva in do sedaj edina zaposlitev je zaposlitev kot učitelj fizike ter računalnikar - oragnizator informacijskih dejavnosti na
Drugi OŠ Slovenj Gradec(slika). S to zaposlitvijo sem si svoje znanje računalništva, pridobljeno med študijem, še poglobil in povečal. Poleg računalniškega znanja pa je dragoceno tudi moje pedagoško znanje, ki ga pridobivam med poučevanjem fizike vsako leto.

V svojem rojstnem kraju sem našel tudi svojo življenjsko sopotnico Ireno, ki mi je podarila sina Alekseja in Timoteja ter hčerko Lano. Ker mi družina pomeni največ, sem na ta del življenja še posebej ponosen.

Svoj prosti čas v okviru računalništva usmerjam predvsem v razvoj dinamičnih spletnih strani, namenjenih učenju na daljavo. Eden od razlogov za to usmeritev je tudi izbor diplomske naloge - Učenje fizike na daljavo. Svoje znanje sem ustrezno nadgrajeval in kot rezultat svojega dela v letu 2004 in 2005 pri ZRSŠ postal multiplikator za Učenje na daljavo, fiziko, Hitro vzpostavitev spletnega mesta (Joomla), Uporabo spletne učilnice Moodle in ekspert za področje Izdelave vprašalnikov. V okviru teh dejavnosti sem v letih 2006 in 2007 izvedel celo kopico izobraževanj na temo Hitra vzpostavitev spletnega mesta, Uporaba spletne učilnice Moodle, Izdelava vprašalnikov ...
V približno istem času sem postal tudi skrbnik na Učiteljski.net, kjer sem v letu 2006 napisal tudi podrobna navodila za uporabo tega portala in prav tako izvedel nekaj izobraževanj v učiteljskih kolektivih po Sloveniji.
Med najpomembnejše dejavnosti do sedaj na področju Izobraževanja pa štejem sodelovanje v projektu Oplemenitimo naše znanje ali bolj znanem pod krajšim imenom e-podpora. V okviru tega projekta sem pokrival področje Koroške, kjer sem poskrbel, da je imela vsaka šolo, ki si je to želela, sodoben spleten portal (Joomla) že v letu 2006 in spodbujal uporabo IKT na vseh koroških šolah.

Tako kot se za vsakega računalničarja spodobi, če mu je zdravje drago, se ukvarjam tudi z rekreativnim športom. Pred leti (leta 1997) smo v mojem kraju ustanovili Športno društvo Sele-Vrhe, ki se lahko pohvali z eno najboljših organizacij v Koroški regiji, če že ne kar v Slovenskem merilu.
Glede na izjemne rezultate, ki smo jih dosegali v tem društvu, so me v letu 2005 izvolili v Športno zvezo Slovenj Gradec, kjer sem v letu 2006 postal tudi podpredsednik zveze in prevzel predvsem področje rekreacije (vodja odbora za rekreativen šport).
V istem letu so me izvolili za enega izmed dveh regijskih predstavnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije.