Primer JQuiz naloge, ki prikazuje uporabo vseh štirih tipov vprašanj

Kviz

Izberi pravilen odgovor za posamezno vprašanje.