Naloga pomešanih besed v stavku narejena s krompirčkom JMix

Naloga s pomešanim stavkom

Postavi dele v pravilni vrstni red, da ustvariš stavek. Ko misliš, da je odgovor pravilen, klikni na gumb "Preveri", da preveriš svoj odgovor. Če si obtičal, klikni na gumb "Namig", da ugotoviš naslednji pravilni del.