Vnos podatkov - JQuiz

SLIKA 27: Izdelovanje nalog s pomočjo programa JQuiz

 

Najprej vnesemo naslov naše naloge v polje Naslov (1 na sliki 27). Ta naslov se pokaže tudi v naslovni vrstici brskalnika, s katerim odpremo našo izdelano nalogo. Nato v polje poleg Q 1 vnesemo naše vprašanje (2 na sliki 27) in v spustnem seznamu, kjer je ob zagonu izbrano Več izbir (3 na sliki 27) določimo tip vprašanja. Možnosti so sledeče:

·        Več izbir; pravilne odgovore izbiramo s pomočjo klikanja z miško na ponujene odgovore. V tem načinu je zgolj en ponujen odgovor pravilen (slika 28 levo).

·        Kratki odgovori; odgovore je potrebno vnašati preko tipkovnice (slika 28 desno).

·        Mešano; določeno število poskusov je vprašanje podano v obliki Kratkih odgovorov, nato pa se vprašanje spremeni v obliko Več izbir. Število, pri katerih se iz ene oblike spremeni v drugo, lahko sami določimo (glej poglavje Napredno prilagajanje nalog).

·        Več odgovorov; tip vprašanja je podoben tipu Več izbir, le da je pri tem vprašanju možnih več pravilnih odgovorov.

 

      

SLIKA 28: Odgovarjanje na vprašanja s pomočjo izbiranja ponujenih odgovorov (levo) ali s pomočjo podajanja  kratkih odgovorov (desno)

Pod rubriko Odgovori (4 na sliki 27) v vsako polje vstavimo nekaj možnih odgovorov, med katerimi se mora nahajati tudi pravilen (ali več pravilnih, če je tip vprašanja Več odgovorov).

 

V rubriko Odziv vnašamo za vsak možen odgovor naš odziv (5 na sliki 27). Vnos odziva sicer ni nujen, se pa uporaba te možnosti priporoča, saj se lahko preko odzivov uporabniki naših vprašalnikov veliko naučijo. V odziv je namreč smiselno vnašati informacije, zakaj izbrani odgovor ne more biti pravilen ali pa podkrepiti pravilnost izbranega odgovora.

Območje Nastavitve nam omogoča, da s klikom na možnost Pravilno določimo pravilene odgovore (6 na sliki 27; odgovor je določen za pravilnega, kadar je v okencu pred besedo Pravilno v polju Nastavitve vidna kljukica). Kadar je izbran tip vprašanja Mešano, je poleg možnosti Pravilno v tem polju dodana še možnost Vključi v M/C izbire. S to nastavitvijo določimo, kateri od pravilnih odgovorov bo vključen pri menjavi oblike vprašanja med ponujenimi izbirami. Za pravilen odgovor namreč lahko v obliki Kratkih odgovorov upoštevamo odgovor v več oblikah (npr. monitor, ekran, prikazovalnik). Ker vseh najbrž ne bi radi ponujali med izbirami pri preoblikovanju vprašanja v tip Več izbir, s poljem Vključi v M/C izbire določimo, kateri od pravilnih odgovorov se bo v tej obliki vprašanja prikazal.

 

Za vnos naslednjega vprašanja prestavimo številko v polju poleg oznake Q na višjo številko (7 na sliki 27); v primeru vnašanja drugega vprašanja na številko 2. Vsako vprašanje je lahko drugega tipa (3 na sliki 27).

 

S pomočjo spustnega seznama Datoteka pod izbiro Shrani ali s pomočjo ikone v obliki diskete v ikonski vrstici (8 na sliki 27) shranemo nalogo za kasnejšo uporabo in morebitno preoblikovanje. V novo odprtem oknu določimo ime naše datoteke, lahko pa poleg tega spremenimo še mapo, kamor se datoteka shrani.

 

Program JQuiz se ob zagonu običajno odpre v Začetniškem načinu. V spustnem seznamu Možnosti z izbiro Način lahko spremenimo delovanje programa v Napredni način. V naprednem načinu se v področju Nastavitve pokaže dodatna možnost % pravilno, poleg izbire tipa vprašanja pa se pojavi rubrika Težavnost in možnost izbire številke od 0-100 (slika 29). V tem načinu lahko posamezna vprašanja bolj ovrednotimo in druga manj. Poleg tega lahko različno ovrednotimo tudi posamezne odgovore (npr. uporabniku ponudimo odgovor, ki je le delno pravilen in ga  temu primerno ovrednotimo z nekaj odstotki).

 

SLIKA 29: Program JQuiz v naprednem načinu