CGI

 

Z izbiro jezička CGI lahko nastavimo potrebne nastavitve, s pomočjo katerih program HotPotatoes pošilja rezultate rešenih nalog na naveden elektronski naslov. Ker je poleg ustreznih nastavitev potrebno imeti tudi dostop do strežnika, ki ima nameščene ustrezne CGI programe, se v podrobnosti na tem mestu ne bomo spuščali. Poleg tega v namen kasnejše analize rezultatov obstajajo elegantnejše rešitve (glej poglavje Prenos na strežnik).

 

SLIKA 48: Nastavitve CGI