Povezovanje nalog v eno celoto – Masher

 

SLIKA 24: Povezovanje nalog v celoto s programom Masher

 

Masher je poseben HotPotatoesov program, s pomočjo katerega ne izdelujemo nalog, pač pa že izdelane naloge, narejene z različnimi HotPotatoesovimi programi, povezujemo v eno celoto (slika 24). Z uporabo Masher programa na enostaven način dosežemo, da imajo vse naloge, povezane v celoto, enak izgled in jih med sabo povežemo z enostavnim izbiranjem brez ročnega vnašanja imen povezanih datotek (slika 26).

 

SLIKA 25: Primer kazala združenih nalog narejenih z različnimi HotPotatoes

programov v eno enoto

Poleg tega program Masher izdela osnovno spletno stran (kazalo), ki se običajno najprej odpre in preko katerega lahko dostopamo do poljubne naloge (slika 25).

 

SLIKA 26: Izgled prve naloge povezane v celoto s programom Masher

 

Žal uporaba programa Masher ni popolnoma brezplačna. Z njim lahko brezplačno povezujemo zgolj tri naloge (običajno tudi povezava na tretji nalogi ne kaže na realno datoteko). Za popolno delovanje programa Masher je potrebno plačilo. Informacije in pridobitev posebne registracijske kode v zameno za plačilo lahko dobite na domači spletni strani programa HotPotatoes (http://hotpot.uvic.ca/index.htm). V primeru, da za vas odkup licence ne pride v poštev in bi kljub temu želeli imeti povezane različne naloge s programom Masher, se lahko obrnete neposredno name (dusan.klemencic@guest.arnes.si). Želeno povezavo nalog lahko ob ustreznem dogovoru opravim namesto vas.