Naloge v obliki križank  JCross

 

SLIKA 21: Program za izdelavo nalog v obliki križank JCross

 

JCross je program za izdelavo nalog v obliki križank. Velikost križanke si lahko izbiramo poljubno. Prav tako poljubno je postavljanje besed v križanko in nadvse enostavno (slika 21). Za vnašanje gesel v izdelano križanko se nam v brskalniku pojavi posebno vnosno okno takoj zatem, ko izberemo eno izmed navedenih številk v tej križanki (slika 22).

 

SLIKA 22: Primer naloge narejene z JCross programom

JCross program ima eno posebnost v primerjavi z drugimi programi v okviru HotPotatoesa, in sicer tiskanje na papir. V ta namen je potrebno v spustnem seznamu Datoteka izbrati Izvoz za tiskanje. V privzetem brskalniku se nato pojavi pripravljena križanka, ki jo lahko z ukazom Natisni natisnemo na list papirja (slika 23). Pri nekaterih tiskalnikih je potrebno za ustrezen izpis preveriti možnost tiskanja barve ozadja in slike.

 

 

SLIKA 23: Naloga narejena z JCross programom pripravljena na tiskanje

 

Tako lahko križanko, narejeno z JCross programom, uporabljamo (rešujemo) tudi brez uporabe računalnika. Pri tem pa seveda odpade sprotno preverjanje, kar lahko nadomestimo z eno rešeno križanko, ki jo po določenem času damo na voljo našim reševalcem.