Naloge pomešanih črk in besed  JMix

 

SLIKA 19: Program za izdelavo nalog pomešanih črk ali besed JMix

 

JMix program se uporablja za izdelavo nalog pomešanih črk v besedi ali pomešanih besed v stavku. Tako kot JMatch lahko tudi JMix naloge izdelamo v dveh različnih oblikah:

 

V primeru standardne oblike naloge razvrščamo v pravilni vrstni red s klikanjem po elementih. V primeru povleci in spusti oblike pa to počnemo s pomočjo izbiranja, prenašanja in spuščanja ustreznih elementov v ustrezen vrstni red (na eno izmed vnaprej pripravljenih črt).

 

Program omogoča, da upoštevamo kot pravilen rezultat različne vrstne rede naših elementov, ki jih priznavamo kot pravilne rezultate (primer na sliki 19 pod rubriko Dodatni stavki).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 20: Primer standardne ter  povleci in spusti JMix naloge