Čas

 

Z izbiro jezička Čas si odpremo nastavitve za časovno omejitev reševanja nalog (slika 45). Če želimo reševanje časovno omejiti, moramo izbrati nastavitev Nastavi časovno omejitev za nalogo (s klikom na to besedilo se v okencu pred njim pokaže kljukica). V tem primeru postaneta polji poleg izbire Minute in Sekunde omogočeni za spreminjanje in določanje časa, ki ga namenimo za reševanje naloge. V polju pod napisom Tvoj čas je potekel vnesemo besedilo, ki se pojavi po preteku nastavljenega časa (če uporabnik naloge ni rešil v predvidenem času). Namesto besedila lahko kot odziv določimo tudi poljubno sliko, povezavo, tabelo ali drug media objekt (video, zvok …).

 

SLIKA 45: Nastavitev časovne omejitve za naloge

 

Uporabniku se pri reševanju nalog pod podnaslovom pokaže čas (slika 46), ki se spreminja (manjša). Če v predvidenem času ne reši naloge, se na mestu spreminjajočega časa pokaže napis (ali druga izbira), ki smo ga določili v nastavitvah za časovno omejitev nalog.

 

SLIKA 46: Primer časovno omejene naloge