Povezovalne naloge – JMatch

 

SLIKA 15: Izdelava povezovalnih nalog s programom JMatch

 

JMatch je program za izdelavo povezovalnih nalog; na eni strani imamo en seznam, na drugi strani pa drug seznam izbir (na vsaki strani mora biti navedena po ena izbira, ki se ujemata).

 

JMatch naloge lahko izdelamo v dveh oblikah:

 

SLIKA 16: Primer standardne JMatch naloge

 

 

SLIKA 17: Primer povleci in spusti JMatch naloge

 

Nasvet: Povleci in spusti načina ne uporabljajte, kadar ima naloga več kot osem izbir; premikanje po nalogi namreč otežuje izbiranje in spuščanje ustreznih izbir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 18:Na levi primer povezovanja slike z besedilom in na desni slike s sliko