Izgled

 

Izgled spletne strani z našo nalogo nastavljamo z izbiro jezička Izgled (slika 42). V teh nastavitvah nastavljamo barvo ozadja, naslova, povezav, besedila … Barvo posameznega elementa izberemo s pomočjo gumba poleg elementa, na katerem je narisana mavrica.

 

SLIKA 42: Določanje izgleda nalog

 

Odpre se nam posebno okno za izbiro barve (slika 43), v katerem lahko s pomočjo gumba Mešanje barv izberemo praktično katerokoli barvo si zamislimo. Izbrano barvo potrdimo s pomočjo gumba Vredu.

 

SLIKA 43: Izbira barve

S pomočjo izbire URL grafičnega ozadja in gumba Brskaj lahko za ozadje naloge določimo poljubno sliko (primer na sliki 44).

 

SLIKA 44: Izgled naloge s sliko v ozadju

 

Z izbirama Izgled izhodne pisave in Velikost izhodne pisave lahko določimo obliko pisave (Ariel, Times New Roman …), ki bo uporabljena v nalogah, in način izpisa (normal, bold, italic …). Žal je potrebno te spremembe vnesti ročno (v ta namen ni namenjenega gumba, ki bi nam to delo olajšal). Poleg tega ne priporočam izbire posebnih pisav, saj jih mogoče uporabniki na svojih računalnikih nimajo nameščenih. Najbolje je ti dve nastavitvi pustiti takšni, kot sta.

 

Poleg raznih nastavitev izgleda imamo na voljo tudi predogled, ki nam olajša izbiro ustreznih barv. Zamenjave barv se po izbiri gumba Predogled pokažejo na primeru nad tem gumbom.