Naloge z dopolnjevanjem – JCloze

 

JCloze program je del programa HotPotatoes in z njim izdelujemo naloge z dopolnjevanjem. Ideja teh nalog je, da uporabnik zapolni vse temu namenjene prostore (praznine) v nalogi pred preverjanjem pravilnosti. Nato uporabnik izbere gumb Preveri, s katerim sproži proces preverjanja vseh vnesenih odgovorov. Nepravilno vneseni odgovori ostanejo nespremenjeni, tako da jih lahko uporabnik naknadno popravi. Pravilno vneseni odgovori pa postanejo del besedila, ki ga ni moč spreminjati. Število nepravilnih odgovorov vpliva na kazenske točke v nalogah; če uporabnik večkrat preverja svoje odgovore, je kazenskih točk več. Naloga je opravljena, ko so vsi odgovori pravilno vneseni.

 

 

SLIKA 12: Izdelava nalog zapolnjevanja praznin s programom JCloze

 

V JCloze naloge lahko vključimo tudi gumb Pomoč, ki nam ob vsakokratni uporabi na mesto, kjer se nahaja kazalec, doda eno pravilno črko (ta gumb velja torej za vse odgovore v nalogi). Vsekakor je uporaba tega gumba kaznovana z negativnimi točkami; smiselno ga je torej čim manj uporabljati (po možnosti sploh ne).

 

Poleg tega lahko po potrebi za izbran odgovor dodamo še Namig. Uporaba te možnosti odpre novo okno z besedilom, ki se nanaša na pravilen odgovor (besedilo vnašamo pri sestavljanju nalog). Tudi uporaba namigov prinaša negativne točke, zato se prav tako za uporabnike priporoča, da namig uporabljajo čim redkeje (po možnosti sploh ne). 

SLIKA 13: Izdelana naloga s programom JCloze v uporabi

 

Program omogoča, da za odgovor vnesemo več različnih besed, ki so lahko za naš primer vsi pravilni. Seveda jih moramo pri sestavi naloge vnaprej predvideti in jih dodati v skupino alternativnih pravilnih odgovorov (slika 14). Poleg tega lahko za našo nalogo določimo, da je občutljiva na velike in male črke ali pa tudi ne; odvisno od tega, kaj naj naša naloga preverja (glej poglavje Ostalo na strani 34).

 

SLIKA 14: Vmesnik za vnašanje lastnosti praznine – odgovora, ki ga pričakujemo