Naloge na osnovi vprašanj – JQuiz

SLIKA 10: Izdelava naloge s pomočjo programa JQuiz

 

JQuiz je program za izdelavo nalog na osnovi vprašanj. Z njim lahko izdelamo neomejeno število vprašanj, ki so lahko enega od  naslednjih štirih tipov:

 

 

 

 

 

 

SLIKA 11: Primer vprašanja z več izbirami, narejen z JQuiz-om