Osnove HTML oblikovanja

 

Vsaka spletna stran ima standardno obliko, ki je sledeča:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Naslov dokumenta</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
               V s e b i n a
</BODY>
</HTML>

 

Besedila, ki se nahajajo znotraj oznak večji in manjši (<>), imenujemo HTML značke. Pravilno zapisane značke posredujejo določene napotke spletnim brskalnikom, kako naj prikažejo vsebino, do katere dostopamo, in ostale potrebne informacije, ki jih brskalniki potrebujejo. Takšna informacija je, kje se prične spletna vsebina in kje konča. To informacijo navajata znački <HTML> in </HTML>. Poševnica (/) v znački standardno navaja, da ta značka nakazuje zaključek enakega ukaza pred tem. Npr.: če bi želeli besedo poudarjeno v besedilu poudariti, bi pred to besedilo dodali značko <B> in za njo značko </B>. Besedilo bi se v brskalniku nato prikazalo kot poudarjeno (značke so iz prikaza izključene; jih brskalniki ne prikazujejo).

Značke lahko pri vnašanju besedila v HotPotatoes naloge uporabljamo brez zadržkov. Kar nekaj navedenih značk z opisom njihovega pomena najdete na strani http://www2.arnes.si/~sopdklem/html.htm pod izbiro Znaki in odlomki.

SLIKA 70: Primer uporabe HTML značk pri vnašanju besedila v naloge

SLIKA 71: Primer vpliva uporabe značk na prikaz nalog

 

Včasih boste imeli občutek, kot da značka ni spremenila prikaza naloge v brskalniku (kot bi to povzročila značka <B></B> v naslovu naloge na sliki 71). Razlog je običajno v tem, da je nad tem besedilom to značko že uporabil program HotPotatoes sam (naslov na sliki 71 je že poudarjeno zapisan v celoti).

 

Z uporabo HTML značk lahko torej naše izdelane naloge še dodatno obogatimo. Včasih pa je pri določenih nalogah njihova uporaba celo nepogrešljiva (kot pri kemijskem zapisu raznih spojin, matematičnem zapisu eksponentnih funkcij …). Kadar pa tudi s HTML značkami ne moremo vnesti našega besedila (na primer korena ), priporočam uporabo posebnih programov, ki omogočajo takšen zapis v elektronski obliki. Nato zapis pretvorimo v obliko slike in te slike nato vnesemo v HotPotatoesove naloge.