HTML OBLIKOVANJE NALOG

 

HotPotatoes program nam omogoča, da izdelujemo naloge za preverjanje znanja brez najmanjšega znanja izdelave spletnih strani (HTML oblikovanja s pomočjo HTML značk). Je pa omenjeno znanje lahko uporabno pri dodatnem prilagajanju nalog, izdelanih s programom HotPotatoes. Še posebej nam to znanje pride prav, če bi v vnesenem besedilu nalog radi določene naloge poudarili, jih izpisali poševno ali pa uporabili dvignjene oziroma spuščene napise (k temu besedilu dodajmo spuščeno besedilo, lahko pa tudi v dvignjeno besedilo). V ta namen moramo poznati vsaj nekaj osnov HTML oblikovanja nalog.