POVEZOVANJE NALOG V CELOTO – MASHER

 

Običajno za preverjanje znanja uporabimo več nalog, ki so različnega tipa in tako v našem primeru narejeni z različnimi HotPotatoes programi. Naša potreba in želja pri sestavljanju preverjanj je slej kot prej tudi povezovanje različnih in (ali) enakih tipov nalog v celoto. Povezovanje sicer lahko naredimo v okviru samih programov s pomočjo ustreznih nastavitev (slika 41), vendar takšno delo običajno zahteva precej načrtovanja vnaprej in natančnosti pri izdelovanju posameznih nalog. Smiselno je uporabiti program Masher, ki nam na enostaven način združuje posamezne naloge različnih in istih tipov v celoto. Uporaba tega programa nam omogoča celo, da si izdelamo zbirko nalog (vprašanj) na določeno temo in jih potem po potrebi na enostaven način povezujemo v različne celote (različna preverjanja). Je pa žal res, da ta program tudi z registracijo ni brezplačen v celoti. Brezplačno namreč lahko povežemo med sabo kvečjemu tri naloge (istega ali različnega tipa). Če boste HotPotatoes večkrat uporabljali za svoje delo, velja razmisliti o odkupu licence za Masher (informacije o tem najdete na domači spletni strani HotPotatoesa).

 

SLIKA 67: Povezovanje nalog v celoto s pomočjo Masher programa

 

Povezovanje nalog opravimo s pomočjo gumba Dodaj datoteko (2 na sliki 67). Odpre se nam novo okno (slika 68 levo), v katerem določimo nalogo, ki jo želimo dodati v naše preverjanje. Nato se nam odpre še eno okno (slika 68 desno), v katerem so vsi potrebni podatki že vpisani in lahko dodajanje takoj zaključimo z gumbom Vredu. Če pa bi nalogo želeli pred tem še preimenovati, jo povezati z neko drugo nalogo in ne z naslednjo, ki jo bomo dodajali, ali pa bi radi, da naša naloga ne bo standardnega tipa, potem si pomagamo z ustreznimi nastavitvami v tem oknu.

 

         

SLIKA 68: Dodajanje nalog s programom Masher

Dodane naloge in nekaj njihovih lastnosti lahko sproti spremljamo v glavnem oknu programa Masher (1 na sliki 67). Če smo kakšno nalogo vnesli po pomoti, jo moramo najprej označiti (klikniti nanjo) in jo nato s pomočjo gumba Zbriši datoteko (3 na sliki 67) odstraniti iz seznama povezanih nalog.

 

Poleg povezovanja nalog Masher poskrbi, da imajo vse naloge enak izgled (jeziček Izgled; 4 na sliki 67), dodamo lahko dodatne spremenljivke za spremljanje aktivnosti uporabnika (jeziček Uporabniške spremenljivke; 5 na sliki 67), vplivamo na napise in prisotnost posameznih navigacijskih gumbov (jeziček Gumbi; 6 na sliki 67), vplivamo lahko na delovanje nalog (jeziček Izvor; 7 na sliki 67) in na ime kazala (jeziček Kazalo; 8 na sliki 67). Te nastavitve so podobne nastavitvam, ki smo jih obravnavali v poglavju Oblikovanje naloge in so v tem poglavju podrobneje opisane.

 

Ko smo zadovoljni s seznamom nalog, ki jih bomo povezali, in z ostalimi nastavitvami, pričnemo s postopkom povezovanja z izbiro gumba Ustvari enoto (9 na sliki 67). Postopek se lahko vmes ustavi in zahteva dodatne odločitve (npr: kadar v JMix nalogah uporabimo besedo, ki se običajno vedno začne z veliko črko, tudi kadar ni na začetku stavka (imena …), moramo med postopkom združevanja nalog to potrditi). Če se po zaključenem procesu povezovanja odločimo za takojšen pregled nalog, se nam pokaže kazalo (slika 69), s pomočjo katerega lahko odpiramo naloge po poljubnem vrstnem redu ali pa se s pomočjo navigacijskih gumbov v samih nalogah premikamo od naloge do naloge, lahko pa se iz vsake naloge vračamo nazaj na kazalo (če smo ta gumb dodali v naloge).

 

SLIKA 69: Izgled kazala, ki ga ob povezovanju nalog naredi program Masher

 

Na koncu je smiselno nastavitve za združevanje nalog shraniti (10 na sliki 67) za kasnejše spreminjanje ali dodajanje in odvzemanje kakšne naloge iz ustvarjenega preverjanja. Tako lahko prihranimo veliko dragocenega časa pri pripravi preverjanja znanja.