Arnesov strežnik

 

Vsi učitelji in učenci v Sloveniji imajo brezplačen dostop do svetovnega spleta preko Arnesovega strežnika (plačati je potrebno le dostop do omenjenega strežnika - običajno preko Telekoma, kabelskega operaterja …). Če še niste zaprosili za brezplačen dostop preko Arnesa (o tem javnem zavodu lahko več preberete na http://www.arnes.si/arnes1.htm), potem si o pridobitvi dostopa preberite na Arnesovi spletni strani (http://www.arnes.si/dostop/). Z dostopom do svetovnega spleta preko Arnesa brezplačno pridobite tudi nekaj prostora na njihovem strežniku za namestitev lastne domače spletne strani ali objavljanje gradiva (v našem primeru HotPotatoesovih nalog).

Ko pridobite uporabniški račun na Arnesovem strežniku, potrebujete samo še ustrezen program za prenos datotek na strežnik. Takšnih programov je na voljo veliko in večina jih je dosegljivih kar preko svetovnega spleta. Kar nekaj je takšnih, ki našim potrebam popolnoma ustrezajo, so enostavni za uporabo in so celo brezplačni. Informacije o takšnih programih in njihovi uporabi najdete na Arnesovi spletni strani (http://www.arnes.si/help/prenos.html). Sam bom v nadaljevanju opisal prenos vsebine na Arnesov strežnik s pomočjo programa Total Commander, ki je celo poslovenjen. Brezplačno ga lahko iz svetovnega spleta snamete (http://www.ghisler.com/) in si ga namestite na svoj računalnik. Total Commander je shareware program, kar pomeni, da ga lahko brezplačno uporabljate en mesec, nato pa se je potrebno registrirati (registracija žal ni brezplačna).

 

   

SLIKA 54: Program Total Commander

 

Za namestitev programa je potrebno preneseno datoteko zagnati in v prvem pogovornem oknu (slika 54 desno) najprej izbrati slovenski jezik. Nato z gumbom Next napredujemo od nastavitve do nastavitve (spremembe ponujenih nastavitev niso potrebne), dokler se ne pojavi okno, v katerem lahko spremljate potek namestitve programa na računalnik in na koncu obvestilo Installation Successful.

 

     

SLIKA 55: Prvi zagon programa Total Commander

Program je namestil tudi bližnjico za zagon med programe v meniju Start. Za zagon izberemo bližnjico Total Commander 32  v istoimenski mapi. Ob zagonu se nam pojavi okno, ki nas opozori o nelicenčni uporabi programa in nam ponuja podatke o programu ter o načinu registracije programa (slika 55 levo). Za uporabo programa moramo izbrati gumb (1, 2 ali 3), za katerega je navedeno (napis nad omenjenimi gumbi), da zažene program. Nato se nam (ker smo prvič zagnali program) pojavi okno z nastavitvami, kjer lahko nastavimo praktično vse od barv, pisave, do nekoliko bolj tehničnih nastavitev (slika 55 desno). Ker bomo te nastavitve spreminjali kasneje, jih sprejmemo takšne, kot so, z izbiro gumba Vredu.

 

 

SLIKA 56: Ustvarjanje povezave z Arnesovim strežnikom

 

Nato se nam pokaže program Total Commander (slika 57). Preden lahko z njim prenašamo datoteke na Arnesov strežnik, je potrebno še vzpostaviti povezavo. To storimo s pomočjo gumba FTP (1 na sliki 57). Odpre se nam okno za vzpostavljanje povezave (slika 56 levo). Ker smo povezovanje uporabili prvič, je potrebno najprej ustvariti novo povezavo (1 na sliki 56 levo). Odpre se nam okno za določanje podrobnosti o povezavi (slika 56 desno). V polje Seja vnesemo poljubno ime (1 na sliki 56 desno), ki se pokaže v oknu za ustvarjanje povezav (3 na sliki 56 levo). V to polje vpišimo besedilo, ki nas bo spomnilo, s katerim strežnikom se povezujemo (če imamo dostop do več strežnikov, povezave ločimo po izbranih imenih sej). V polje ime gostitelja vpišimo www2.arnes.si (2 na sliki 56 desno; velja tudi razor.arnes.si). Potrebno je še vnesti uporabniško ime in geslo (3 in 4 na sliki 56 desno), ki smo ga dobili od Arnesa (če ste geslo spremenili, je v polje geslo potrebno vnesti spremenjeno geslo). Obvezno moramo za uspešen prenos datotek na Arnesov strežnik izbrati še možnost Uporabi pasivni prenos (kot WWW brskalnik); v kvadratku pred možnostjo mora biti kljukica. Nastavitve podrobnosti povezave na koncu še potrdimo z izbiro gumba Vredu (6 na sliki 56 desno).

Ponovno se vrnemo v okno za vzpostavljanje povezave (slika 56 levo), kjer je potrebno izbrati ustvarjeno povezavo (3 na sliki 56 levo) in to izbiro potrditi z gumbom Poveži (2 na sliki 56 levo). Program prične z vzpostavljanjem povezave. Če smo nastavitve vnesli pravilno in imamo dostop do svetovnega spleta, se mora po uspešni povezavi v enem izmed oken pojaviti vsebina na našem strežniku (podobno kot 3 na sliki 57). Pomembno je, da za prenos nalog za objavo v svetovnem spletu odpremo na strežniku mapo www (3 na sliki 57). V drugem oknu (2 na sliki 57) se mora prikazati vsebina na našem lokalnem računalniku. Z ustreznim klikanjem v tem oknu moramo poiskati mapo, v kateri so shranjene naše izdelane naloge. Nalogo je potrebno izbrati (običajno moramo v ta namen držati tipko Ctrl in klikniti na datoteko, ki jo želimo prenesti na strežnik). Ko smo datoteko uspešno izbrali, se obarva rdeče (2 na sliki 57). Hkrati lahko prenašamo tudi več datotek naenkrat.  

SLIKA 57: Program Total Commander

 

Izbrati je potrebno še samo gumb Kopiraj ali gumb F5 na tipkovnici (slika 4 na sliki 57) in prenos datoteke na Arnesov strežnik se prične. Ko smo datoteko uspešno prenesli na strežnik, izklopimo povezavo s strežnikom (razen, če bomo prenašali še več datotek) z izbiro gumba Izklopi (5 na sliki 57). Povezava s strežnikom se prekine.

Sedaj lahko do naloge dostopa vsakdo, ki ima dostop do svetovnega spleta in pozna pot do datoteke. V izbrani brskalnik vnesemo spletni naslov (v našem primeru je nekaj podobnega kot www2.arnes.si/~naše_uporabniško_ime/ime_naloge.html) in  če smo pravilno vnesli ime, se mora v brskalniku prikazati naša naloga (slika 58).

 

SLIKA 58: V brskalniku se prikaže naloga, ki smo jo prenesli na Arnesov strežnik

Pri vnosu spletnega naslova v brskalnik moramo biti pozorni na male in velike črke (npr.: a in A sta za brskalnike in strežnike popolnoma različni črki - kot a in ž).

 

Če nalogo poimenujemo index.html, je za njen prikaz v brskalniku dovolj navedba strežnika in naše mape (www2.arnes.si/~naše_uporabniško_ime). Če v brskalnik ne podamo imena datoteke, strežnik za prikaz vsebine ponudi datoteko index.html (če ta obstaja). Pri tem moramo biti pozorni, da ne prepišemo morebitnih obstoječih datotek z istim imenom, saj vsebino prejšnje datoteke s tem izgubimo (vse datoteke se ne morejo imenovati enako). Smiselno je več nalog povezati z Masher programom in to datoteko imenovati index.html (če želimo uporabniku ponuditi več nalog naenkrat). Za povezave med nalogami je poskrbel sam program Masher (glej naslednje poglavje – Povezovanje nalog v celoto – Masher).