Izdelava spletne strani

 

Ko imamo vnesene podatke o nalogah (1. korak) in izbrane ustrezne nastavitve izgleda in oblike nalog (2. korak), nam preostane samo še, da nalogo pretvorimo v spletno stran. To naredimo s pomočjo podizbire Spletna stran za v6 brsklanike v izbiri Ustvari spletno stran, ki jo najdemo v spustnem seznamu Datoteka (slika 49 levo). Lahko pa postopek ustvarjanja spletne strani zaženemo tudi z ustrezno bližnjico v ikonski vrstici (slika 49 desno) ali s tipko F6.

 

 

SLIKA 49: Zagon ustvarjanja spletne strani – naše naloge

 

Odpre se nam okno za določitev imena datoteke spletne strani (slika 50 levo). V tem oknu si lahko izberemo tudi mapo, v katero bomo shranili našo spletno stran (če nam ponujena ne ustreza). Po potrditvi izbranega imena in mape z izbiro gumba Shrani se nam pojavi novo okno, ki nam poleg pomoči in nalaganja datoteke na HotPotatoesov strežnik ponuja pregled naloge v obliki spletne strani. Ker nas najprej zanima izgled naše izdelane naloge, bomo izbrali slednje (slika 51 levo). Zažene se nam privzeti brskalnik in v njem se kot vsebina prikaže naša izdelana naloga. Če z nalogo nismo zadovoljni, bodisi zaradi napake pri vnosu podatkov ali zaradi neposrečene nastavitve izgleda naloge, moramo napako odpraviti in spremenjeno nalogo še enkrat pretvoriti v spletno stran (pri shranjevanju lahko prejšnjo datoteko kar prepišete).

 

  

SLIKA 50: Ustvarjanje spletne strani – naše naloge

 

Programa JMatch in JMix omogočata poleg izdelave klasične spletne strani tudi izdelavo spletne strani v načinu povleci in spusti (slika 51 desno). Za ustvarjanje takšnih spletnih strani moramo namesto podizbire Spletna stran za v6 brskalnike izbrati Povleci/Spusti spletna stran za v6 brskalnike (oziroma ustrezno bližnjico v ikonski vrstici ali s pomočjo kombinacije tipk Ctrl+F6). Odprejo se nam enaka okna, kot v prejšnjem primeru, le ustvarjena spletna stran ima nekoliko spremenjen izgled in način uporabe.

 

  

SLIKA 51: Naloga ujemanja v standardni obliki (levo) in v obliki povleci in spusti (desno)

 

JMatch program ima edinstveno možnost, da izdelamo spletno stran v obliki poučnih kart (slika 52). V ta namen moramo izbrati Poučne karte za v6 brskalnike. Po enakih oknih v nadaljevanju kot pri prejšnjih primerih, se nam ustvari spletna stran z nekoliko spremenjeno nalogo. Poučne karte nam namreč omogočajo, da se lažje učimo pojmov, ki se povezujejo. Tiste, ki si jih po nekaj korakih zapomnimo, izločimo iz seznama prikazovanja s pomočjo gumba Zbriši (oz. kakor koli smo ga že poimenovali – oblikovali v ustreznih nastavitvah). Ko nam brskalnik ne pokaže nobenega novega pojma, smo se naučili vseh pripravljenih povezanih pojmov (namenjeno zgolj učenju in ne preverjanju usvojenega).

 

 

SLIKA 52: Primer naloge v obliki poučnih kart, izdelanih s programom JMatch