Napisi in odgovori

 

Za spreminjanje napisov in odgovorov v nalogah moramo izbrati jeziček Napisi/Odgovori. S tem preklopimo izbire v oknu za nastavitve izgleda naših nalog (slika 40). V novo odprtih izbirah lahko nastavimo napise in odzive za različna dejanja, kot je najava pravilno in nepopolno rešene naloge, najava rezultata … Pri nekaterih programih je več nastavitev za odzive, pri nekaterih pa manj, odvisno od smiselnosti in uporabnosti odzivov in napisov.

 

Tudi v ta polja lahko vnašamo slike, povezave, tabele in media objekte (video, zvok, animacija …). Primer takšnega vnosa lahko vidimo na sliki 40 v polju Pravilno, kamor smo vnesli kot odziv na pravilno rešeno nalogo sliko klukica.JPG. Slika je bila narisana s programom Slikar, ki ga premore vsak računalnik z operacijskim sistemom Windows (podobni programi se najdejo tudi v drugih operacijskih sistemih). Pri izdelavi slike je smiselno paziti tudi na primerno velikost slike (neprimerno velika slika nam lahko izgled naloge popolnoma spremeni, poleg tega pa je odzivnost sistema zaradi velikosti slike sorazmerno počasnejša).

 

SLIKA 40: Določanje napisov in odgovorov za naloge