Oblikovanje naloge (gumbi, navodila …)

 

HotPotatoes programi pri izdelavi dokončne naloge v obliki spletne strani črpajo iz treh različnih virov:

Naša naslednja naloga je torej določiti obliko naših nalog. V to področje spadajo vsa  besedila, napisi na gumbih, povezave na druge strani, barve, ki se nahajajo na nalogah, ki so običajno vsem nalogam skupne (primer je gumb Preveri, ki se nahaja na vsaki nalogi in povzroči, da izdelana spletna stran preveri pravilnost vnesene rešitve).

 

V ta namen je potrebno izbrati Nastavi izhod v spustnem seznamu Možnosti ali ustrezno bližnjico v ikonski vrstici (nakazano s puščicami na sliki 37).

 

SLIKA 37: Prehod v okno, kjer določamo obliko nalog

 

Odpre se nam okno podobno oknu na sliki 38. V kolikor besedila niso navedena v slovenskem jeziku, je potrebno izbrati gumb Naloži in z novo odprtim oknom za iskanje datotek poiskati datoteko Slovensko6.cfg (običajno se nahaja v c:\Program files\ Hotpotatoes6\translations).

 

SLIKA 38: Okno za določanje oblike naših nalog