Vnos vsebine - JCross

 

SLIKA 34: Izdelovanje nalog s programom JCross

 

V polje pod napisom Naslov (1 na sliki 34) vnesemo naslov naše križanke, ki se pojavi v brskalniku, s katerim bomo odprli narejeno križanko, v osrednjem delu nad križanko in v naslovni vrstici brskalnika.

 

Nato pričnemo z vnašanjem naših besed v osrednji del programa (besede, ki jih bo moral uporabnik vnašati na ustrezna mesta naše križanke). Besede vnašamo tako, da v posamezen kvadratek (2 na sliki 34) vnesemo po eno črko besede (po kvadratkih se lahko premikamo s pomočjo smernih tipk na tipkovnici ali s pomočjo miške). V kolikor je trenutna mreža križanke premajhna, jo lahko povečamo s pomočjo izbire Zamenjaj velikost mreže v spustnem seznamu Uredi mrežo. V kolikor z besedami nismo porabili celotne mreže, ki nam je na voljo, lahko odstranitev odvečnega dela križanke prepustimo HotPotatoesu (to se zgodi ob ustvarjanju spletne strani – glej naslednje poglavje). Prav tako lahko HotPotatoesu prepustimo sestavljanje naših besed v obliko križanke. Za sestavo križanke z JCross programom je namreč dovolj, da navedemo želene besede v kvadratke črko po črki v poljubnem razporedu in vrstnem redu. Z izbiro Avtomatično urejanje mreže v spustnem seznamu Uredi mrežo ali s pomočjo ustrezne ikone (3 na sliki 34) nam računalnik avtomatično razporedi besede v obliko križanke. Križanke so lahko poljubno velike, vendar ne priporočam velikih križank, saj so lahko precej nepregledne.

 

S pomočjo posebnih gumbov v obliki puščic (4 na sliki 34) lahko premikamo izdelano križanko po mreži v poljubni smeri (v primeru, da bi radi dodali kakšno besedo v križanko, pa za to v njej ni dovolj prostora).

SLIKA 35: Okno za dodajanje namigov za križanko

 

Naša naslednja naloga je, da v križanko vnesemo namige za pričakovane besede. To storimo z izbiro posebnega gumba Dodaj namige (5 na sliki 34). Odpre se nam posebno okno za dodajanje namigov. Osrednji del je razdeljen na dva dela; besede, ki se v križanko vstavljajo v vodoravni smeri (zgornji del), in besede, ki se v križanko vnašajo navpično (spodnji del).  V vsakem od teh delov se nahaja seznam ustreznih besed, ki smo jih pred tem vnesli v križanko. Naša naloga je, da vsaki od teh besed določimo namig (1 na sliki 35). To naredimo tako, da v posebnem polju (2 na sliki 35) vnesemo namig in ga potrdimo z gumbom Vredu (3 na sliki 35). Namig se izpiše poleg besede pod kategorijo Namigi (1 na sliki 35). Ko vnesemo namige za vse besede iz križanke, potrdimo dodane namige z gumbom Vredu (4 na sliki 35).

 

Križanka je izdelana, potrebno jo je samo še shraniti z izbiro Shrani v spustnem seznamu Datoteka ali z ustrezno ikono v obliki diskete (6 na sliki 34).

 

SLIKA 36: Izdelana križanka s programom JCross