Vnos podatkov - JMix

SLIKA 33: Izdelovanje nalog s programom JMix

 

Kot pri vsaki nalogi do sedaj, tudi to nalogo začnemo z vnosom naslova naše naloge v polje Naslov (1 na sliki 33). Vneseno besedilo se prikaže v brskalniku, s katerim odpremo našo izdelano nalogo, tako v osrednjem delu kot tudi v naslovni vrstici brskalnika.

 

Nato v polje Glavni stavek (2 na sliki 33) vnesemo našo besedo ali stavek, katerega mora uporabnik naše naloge pravilno sestaviti. Pri tem je potrebno vsako črko ali besedo (besedno zvezo) postaviti v svojo vrstico tako, kot želimo, da jih uporabnik sestavlja (npr. če želimo, da uporabnik sestavi pravilno besedo črko po črki, moramo v vsako vrstico v polju Glavni stavek navesti po eno od črk iskane besede). Pri tem se moramo zavedati, da je potrebno v polje naslov naloge navesti toliko informacij, da bodo naši uporabniki vedeli, katero besedo (stavek) iščejo.

 

V polja Dodatni stavki (3 na sliki 33) vnesemo dodatne oblike besede (stavka), ki jih je možno sestaviti iz naših elementov in bi prav tako ustrezale pravilni rešitvi (še posebej je ta možnost uporabna pri sestavljanju stavkov – glej primer na sliki 33). Ob pravilni rešitvi naloge se nam poleg rezultata uspešnosti izpišejo tudi vse ostale pravilne možnosti.

 

Ker je dodatnih pravilnih oblik stavkov iz naših navedenih besed lahko tudi več kot le tri, si pomagamo z gumbi v obliki puščic gor in dol (4 na sliki 33) za dodatna polja.

 

Možnosti za dodatne stavke (5 na sliki 33) nam pomagajo pri pravilnih vnosih dodatnih stavkov. Če želimo, da naši učenci uporabijo vse razpoložljive elemente (črke, besede, besedne zveze) v nalogi, potem jih morajo vsebovati tudi vsi navedeni dodatni stavki. V kolikor pa dovolimo, da za pravilno rešitev uporabnik ne uporabi vseh besed (črk), ki so na voljo, pa moramo temu primerno pripraviti alternativni stavek (besedo). Možnost za dodatne stavke (opozori, če dodatni stavek ne uporablja vseh besed in točnosti iz glavnega stavka) omogoča, da program ob izdelovanju spletne strani preveri dodatne stavke, če ustrezajo zapisanemu pogoju in nas opozori na nepravilnosti. Možnost dovoli stavke, ki ne uporabljajo vseh besed in natančnosti v glavnem stavku tega preverjanja ne izvaja.

 

Na koncu ne pozabimo naše delo shraniti (6 na sliki 33).