Vnos podatkov - JMatch

 

SLIKA 31: Izdelovanje nalog s programom JMatch

 

Najprej vnesemo naslov naše naloge v polje Naslov (1 na sliki 31), nato pričnemo z vnašanjem elementov na levi strani odprtega programa (2 na sliki 31). Kot elemente lahko vnašamo besede, besedne zvezde, povezave na druge spletne strani, slike, HTML tabele ali Media objekte (video, zvok, animacija ...). Pri vstavljanju slik, tabel ali Media objektov si lahko pomagamo s spustnim seznamom Vstavi in med ponujenimi izbirami izberemo želeni element. V novo odprtem oknu v večini primerov samo določimo, kje na našem disku se nahaja. Priporočam, da datoteke uporabljenih elementov namestite v mapo, kjer se nahaja tudi datoteka z nalogo v izvorni obliki in v obliki spletne strani. Za pravilno prikazovanje naloge je namreč potrebno skupaj s spletno stranjo (našo izdelano nalogo) prenesti še datoteke posebnih elementov (slike, video …).

 

Med pojme na desni strani vnesemo tiste elemente, ki so povezani s prej vnesenimi elementi na levi strani (3 na sliki 31). Pri vnosu je potrebno paziti, da vnašamo povezane elemente v isto vrsto (s tem računalniku povemo, kateri pojmi se ujemajo). Računalnik nam bo ob prikazu naloge premešal elemente na desni (na levi ostanejo elementi postavljeni tako, kot jih mi določimo). Med pojme na desni lahko dodamo tudi takšne, ki nimajo nobenega ujemanja na levi (tako nalogo otežimo).

 

Če bomo izdelali nalogo v standardnem načinu (v obliki spustnih seznamov), potem so lahko pojmi na desni zgolj besedila. Če pa bo naša naloga v obliki povleci in spusti, pa lahko kot pojme na desni vnašamo tudi slike.

 

S pomočjo možnosti Fiksno (4 na sliki 31) lahko nekaj elementov povežemo (rešimo) že vnaprej. S tem uporabniku nakažemo, kako naj rešuje nalogo ali mu pri reševanju nekoliko pomagamo. Pri standarnem načinu bodo izbrani elementi izločeni iz seznama elementov v spustnem seznamu, saj so postavljeni na ustrezno mesto. Pri povleci in spusti načinu pa se elementi, ki so določeni kot fiksni, v obliki animacije premaknejo k ustreznim elementom na levi strani.

 

V kolikor bo naša naloga v standardni obliki, lahko z možnostjo Začetno stanje določimo, kaj se bo pri vsakem spustnem seznamu na desni izpisalo v prvi vrstici (5 na sliki 31). Na tem mestu je lahko prazen prostor, navodilo v obliki »Iz seznama izberi besedo, ki se ujema s pojmom na levi«, … ali pa pustimo predlagane ???. V kolikor bo naša naloga tipa povleci in spusti, potem ta možnost nima nobene vrednosti.

 

Kadar bo naša naloga vsebovala več kot pet elementov, si pomagamo z gumboma v obliki puščic (6 na sliki 31). Z njihovo pomočjo se z aktivnim oknom premikamo gor in dol po poljih za vnašanje. V posamezno nalogo lahko vnesemo teoretično neskončno število elementov, vendar s tem lahko ustvarimo preveč nepregledno nalogo, ki jo bo tudi težko prikazovati (za način povleci in spusti priporočamo kvečjemu do 8 elementov zaradi motnje v izvajanju pri večjem številu). Namesto tega svetujemo izdelavo večjega števila nalog na podobno temo.

 

Na koncu je potrebno naše delo še shraniti. V ta namen uporabimo izbiro Shrani v spustnem seznamu Datoteka ali bližnjico v ikonski vrstici v obliki diskete (7 na sliki 31). Poleg shranjevanja našega dela na koncu izdelave naloge priporočam tudi vmesno shranjevanje. S tem preprečimo morebitno izgubo našega dela ob nenadnem izklopu našega računalnika in  kopico nejevolje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 32: Naloga v standardni obliki na levi strani  in  v obliki povleci in spusti na desni strani