Vnos podatkov - JCloze

 

SLIKA 30a: Izdelovanje nalog s programom JCloze

 

Najprej vnesemo naslov naše naloge v ustrezno polje (1 na sliki 30a). Ta naslov se pojavi tudi v naslovni vrstici v brskalniku, s katerim odpremo izdelano nalogo. Nato vnesemo besedilo naše naloge v osrednji del programa (2 na sliki 30a). Izbrane besede v nalogi počrnimo (izberemo) s pomočjo miške (3 na sliki 30a) in nato izberemo gumb Praznina (4 na sliki 30a).

 

SLIKA 30b: Določanje lastnosti za izbrano praznino

 

Odpre se nam vmesnik za določanje lastnosti izbrane praznine. V tem vmesniku se nam pokaže v območju Beseda tista beseda, ki smo jo izbrali za praznino (označeno z 1 na sliki 30b). V naslednje polje Namig vnesemo morebitni namig za pomoč pri izpolnjevanju izdelane naloge (označeno z 2 na sliki 30b), ki ni obvezen. V kolikor predvidevamo več različnih pravilnih vnosov za našo praznino, jih vnesemo v območje Alternativni pravilni odgovori (označeno s 3 na sliki 30b). V kolikor predvidimo več kot tri alternativne pravilne odgovore, si razširimo polje za vnos alternativnih odgovorov z izbiro ustreznih gumbov (označeno s 4 na sliki 30b). Vnos lastnosti za praznino zaključimo z gumbom Vredu (označeno s 5 na sliki 30b).