UPORABA INTERAKTIVNEGA ATLASA SLOVENIJE PRI PRIPRAVI NA EKSKURZIJE


5. RAZRED OSEMLETKE

INTERAKTIVNE VAJE
INTERAKTIVNI KVIZ

Učni listi:
- NAVODILA
-
NALOGE, NEMA KARTA SLOVENIJE
-
UČNI LIST

SLIKOVNO GRADIVO


7. RAZRED

INTERAKTIVNE VAJE
INTERAKTIVNI KVIZ

Učni listi:
- NAVODILA
-
NALOGE
-
UČNI LIST

SLIKOVNO GRADIVO


8. RAZRED

INTERAKTIVNE VAJE
INTERAKTIVNI KVIZ

Učni listi:
- NAVODILA
-
NALOGE
-
UČNI LIST

SLIKOVNO GRADIVO


9. RAZRED

INTERAKTIVNE VAJE
INTERAKTIVNI KVIZ

Učni listi:
- NAVODILA
- NALOGE , NEMA KARTA SLOVENIJE
- UČNI LIST

SLIKOVNO GRADIVO

 

PRI PROJEKTU SO SODELOVALI:
VESNA RAKUŠA - ZGODOVINA
VOJKA CVITKO-MACEDONI - GEOGRAFIJA
JERICA ERŽEK - SLOVENSKI JEZIK
ALENKA SPASOVSKI - VODJA PROJEKTA IN IZDELAVA SPLETNE STRANI

OSNOVNA ŠOLA GRM, NOVO MESTO
JANUAR 2001