Address

 

 

  Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani

Kardeljeva pl. 16

1000 Ljubljana

Slovenia

tel. +386 1 589 22 99

E-mail: Soca.Fidler@Uni-Lj.si