Zbirka rodovnikov
                       Rodovnik Franceta Prešerna
grb
Slovensko 
rodoslovno društvo
France Prešeren
Vrba, 3.12.1800 – Kranj, 8.2.1849
Največji slovenski pesnik, pravnik
 
Vrémena bodo Kranjcem se zjasnile,
jim milši zvezde kakor zdaj sijale,
jim pesmi bolj sloveče se glasile;

vendar te bodo morebit' ostale
med njimi, ker njih poezije mile
iz srca svoje so kalí pognale.

(Sonetni venec, 2, 1834)

(Krst pri Savici, Uvod, 1836)


 (Poezije, 1846)
 

1850
Gorenjski muzej v Kranju

Upodobitve
pesnika 
dr. Franceta Prešerna
skozi čas

Povezave:
Poslušajte Zdravljico
Listen to the National Anthem
Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna
Prešernova hiša v Kranju
Znanstveni Licej "France Prešeren", Trst 
~
O nastajanju spletnega Prešernovega rodovnika:
Prešernov rodovnik je v osnovi posnet po rodovniku, ki ga je v 20-tih letih (1926??) sestavil Prešernov sorodnik Tomo Zupan in ga hrani NUK. V računalniški rodoslovni program ga je prepisal Lojze Kobi s pomočjo prijatelja Dušana Berkopca. Veliko dopolnil izhaja iz velike zbirke slovenskih rodovnikov, ki jo vzdržuje Lojze Kobi (MIXMAX). Posebej je tu treba omeniti ing. Stanka Čopa iz Žirovnice, ki je v zadnjih dveh letih bistveno podaljšal in razširil Prešernov rodovnik z vnosi podatkov sorodnih družin iz okolice Vrbe in Žirovnice. Na internetni predstavitvi seveda nismo prikazali živih oseb, ki so bile rojene po letu 1900.

Končno redakcijo s programom Brother's Keeper je opravil Peter Hawlina. Podatke iz oblike GEDCOM je pretvoril v hipertekstno obliko Janez Toplišek, ki je sestavil tudi tole predstavitveno stran.

V rodovniku nastopajo še druge znane oz. zanimive osebe: škof Vovk, Vida Jeraj, Ivan Prijatelj, Lucijan Marija Škerjanc, Tone Kralj, Mina Ažman (sestra matere F.S.Finžgarja in sestra matere Toma Zupana, prvega sestavljalca Prešernovega rodovnika).

~