CONTACT

Robi Kroflič
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Aškerčeva 2
1000 – Ljubljana
Slovenija

E-mail: robi.kroflic@guest.arnes.si